PUBLICERING AV STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2009

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 17.4.2009 kl. 14.30

PUBLICERING AV STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2009

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2009 fredagen 24.4.2009 kl. 8.00.

En press- och analytikerträff ordnas kl. 9.15 i Stockmanns kommande parkeringsanläggning, ingång via Helsingforsvaruhusets huvudingång, Alexandersgatan 52, varifrån guidning. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar delårsrapporten och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters utsikter.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver 24.4.2009 kl. 13.00 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar delårsrapporten samt affärsenheternas utsikter. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. 24.4.2009 kl. 9.15 finns tillgänglig på adressen www.stockmann.com/group/en/releases_and_publications/conference_call.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 23.4.2009 per e-post raila.hokkanen@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka