STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS 2009

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 9.4.2009 kl. 11.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS 2009

Stockmannkoncernens försäljning i euro uppgick i mars till 141,4 miljoner euro, en minskning på 12 procent jämfört med fjolåret. Då man beaktar den starka förändringen i konjunkturläget, de försvagade svenska och norska kronorna och ryska rubeln, var speciellt Hobby Halls, Seppäläs och Lindex försäljning på en tillfredsställande nivå. Varuhusgruppens försäljning påverkades starkt av den svaga försäljningen i Baltikum, den svaga rubeln och stängningen av Smolenskajavaruhuset i maj 2008. Påskens infallande i april medförde på de nordiska marknaderna två extra försäljningsdagar i mars jämfört med fjolåret.

Varuhusgruppens försäljning i mars 2009 minskade med 20 procent. Försäljningen i Finland minskade med 14 procent och i utlandet med 33 procent. I varuhusen i Ryssland minskade den jämförbara försäljningen i rubel med 3 procent, och totalförsäljningen i euro minskade med 36 procent. Försäljningen minskade betydligt i de baltiska varuhusen jämfört med de goda försäljningssiffrorna år 2008.

Lindex försäljning ökade med 7 procent i lokala valutor medan enhetens försäljning i euro minskade med 5 procent. Försäljningen i Finland ökade med 6 procent och minskade i utlandet med 7 procent.

Seppäläs försäljning i euro var på fjolårets nivå. Försäljningen i Finland ökade med 6 procent och minskade i utlandet med 10 procent. I Ryssland ökade Seppäläs försäljning i rubel med 15 procent.

Hobby Halls försäljning ökade med 6 procent. Försäljningen i Finland ökade med 13 procent och minskade i Baltikum med 26 procent. Försäljningsökningen i Finland berodde delvis på att påsken i år infaller i april, vilket således medförde flera plockningsdagar i logistikcentret.

Försäljningen i mars

mars januari-mars januari- december

förändföränd
20092008proc.20092008proc.2008
MeMe09/08MeMe09/08Me
Varuhusgruppen50,057,9-13,5162,5186,0-12,6868,5
Finland Varuhusgruppen 19,9 29,8 -33,3 62,0 89,9 -31,0 350,4 utlandet Varuhusgruppen 70,0 87,7 -20,3 224,5 275,9 -18,6 1 218,9 totalt
Lindex Finland5,35,06,015,015,4-2,377,1
Lindex utlandet39,542,2-6,6107,5123,0-12,5595,5
Lindex totalt44,847,3-5,2122,6138,3-11,4672,5
Hobby Hall Finland13,411,813,337,238,8-4,1157,4
Hobby Hall utlandet2,02,7-26,45,88,6-32,333,6
Hobby Hall totalt15,414,55,943,147,4-9,3191,0
Seppälä Finland7,36,96,323,123,10,0121,1
Seppälä utlandet3,94,4-10,311,612,6-8,161,5
Seppälä totalt11,311,3-0,134,735,7-2,9182,6
Fastigheter +0,00,1-81,60,00,2-82,50,8
övrigt
Finland totalt76,181,7-6,8237,8263,5-9,71 224,8
Utlandet totalt65,379,2-17,5186,9234,1-20,11 041,0
Stockmann totalt141,4160,9-12,1424,8497,5-14,62 265,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka