40 000 STOCKMANN A-AKTIER OMVANDLADE TIL

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 13.6.2003 kl. 12.45

40 000 STOCKMANN A-AKTIER OMVANDLADE TILL B-AKTIER

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har vid sitt möte 20.5.2003 godkänt en aktieägares anmodan om omvandling av 40 000 A-aktier till B-aktier enligt den 3:e paragrafen i Stockmanns bolagsordning. Aktieomvandlingarna infördes i handelsregistret 6.6.2003. De omvandlade aktierna blir föremål för offentlig handel tillsammans med gamla aktier från och med 16.6.2003.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka