STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I FEBRUARI 2009

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 13.3.2009 kl. 9.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I FEBRUARI 2009

Stockmannkoncernens försäljning i euro uppgick i februari till 132,9 miljoner euro, dvs. en sänkning på 18 procent jämfört med året innan. Orsakerna till den kraftiga försäljningsminskningen var förutom ändringen i konjunkturläget den mycket starka försäljningstillväxten under jämförelsemånaden februari 2008, de försvagade svenska och norska kronorna och ryska rubeln, samt en handelsdag mindre än skottåret 2008. Stockmannkoncernens försäljning ökade i febuari 2008 med 58 procent; bl.a. ökade varuhusens försäljning med 42 procent i Baltikum och med 33 procent i Ryssland.

Varuhusgruppens försäljning i februari 2009 minskade med 20 procent. Försäljningen i Finland minskade med 13 procent och försäljningen i utlandet med 37 procent. I varuhusen i Ryssland minskade den jämförbara försäljningen i rubel med 2 procent. Totalförsäljningen i euro minskade med 44 procent. Stängningen av Smolenskajavaruhuset i maj 2008, som föranleddes av hyresvärdarnas olagliga förfarande, inverkar fortfarande på jämförelsen. Ett nytt varuhus öppnades den 13 februari i köpcentret Metropolis i Moskva. Försäljningen i varuhusen i Baltikum minskade kraftigt jämfört med de höga försäljningssiffrorna år 2008.

Lindex försäljning i lokala valutor minskade med 4 procent och försäljningen i euro minskade med 18 procent. Försäljningen i Finland minskade med 13 procent och i utlandet med 19 procent.

Seppäläs försäljning i euro minskade med 7 procent. Försäljningen i Finland minskade med 5 procent och i utlandet med 12 procent. I Ryssland ökade Seppäläs försäljning i rubel med 19 procent.

Hobby Halls försäljning minskade med 15 procent. Försäljningen i Finland minskade med 10 procent och i utlandet med 37 procent.

Försäljningen i februari

februari januari-februari januari- december

förändföränd
20092008proc.20092008proc.2008
MeMe09/08MeMe09/08Me
Varuhusgruppen56,464,6-12,8112,5128,2-12,2868,5
Finland Varuhusgruppen 17,3 27,5 -36,9 42,1 60,0 -29,9 350,4 utlandet Varuhusgruppen 73,7 92,1 -20,0 154,5 188,2 -17,9 1 218,9 totalt
Lindex Finland4,34,9-12,79,710,6-8,777,1
Lindex utlandet31,639,1-19,168,180,4-15,4595,5
Lindex totalt35,944,0-18,477,891,0-14,6672,5
Hobby Hall Finland11,612,9-10,223,827,0-11,7157,4
Hobby Hall utlandet1,93,0-37,03,95,9-35,033,6
Hobby Hall totalt13,415,8-15,227,732,9-15,9191,0
Seppälä Finland6,77,1-4,915,716,2-2,8121,1
Seppälä utlandet3,23,6-12,27,78,2-6,961,5
Seppälä totalt9,910,7-7,423,424,4-4,2182,6
Fastigheter +0,00,1-87,20,00,1-83,00,8
övrigt
Finland totalt79,089,6-11,9161,7182,1-11,21 224,8
Utlandet totalt54,073,1-26,2121,6154,6-21,31 041,0
Stockmann totalt132,9162,7-18,3283,4336,7-15,82 265,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia





Tillbaka