PUBLICERINGSDAGARNA FÖR STOCKMANNS DELÅRSRAPPORTER ÅR 2009 FLYTTAS

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 3.3.2009 kl. 13.30

PUBLICERINGSDAGARNA FÖR STOCKMANNS DELÅRSRAPPORTER ÅR 2009 FLYTTAS

Publiceringsdagarna för Stockmanns delårsrapporter år 2009 flyttas en dag senare, så att delårsrapporten för tre månader publiceras 24.4.2009 i stället för tidigare uppgivna 23.4.2009, delårsrapporten för sex månader publiceras 5.8.2009 i stället för tidigare uppgivna 4.8.2009 och delårsrapporten för nio månader publiceras 23.10.2009 i stället för tidigare uppgivna 22.10.2009.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka