STOCKMANNS ÅRSBERÄTTELSE 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 3.3.2009 kl. 10.00

STOCKMANNS ÅRSBERÄTTELSE 2008

Stockmanns årsberättelse har publicerats på finska, svenska och engelska. Årsberättelsen finns tillgänglig på bolagets internetsidor www.stockmann.com, varifrån en tryckt version även kan beställas.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmediastockmann_2008_swe.pdf


Tillbaka