TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 30.6.2003 kl. 9.40

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV STAMKUNDSOPTIONER

Under teckningstiden 2.5.2003 – 31.5.2003 tecknades med stöd av Stockmanns stamkundsoptioner sammanlagt 5 580 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökades med 11 160 euro. Aktiekapitalet är efter ökningen 102 779 282 euro och B-aktiernas totala antal är 26 560 748. Aktierna är införda i handels-registret 30.6.2003, och de blir föremål för handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.7.2003.

Våren 2000 tecknades 1 382 524 Stockmann Oyj Abp:s stamkunds-optioner. På basen av de otecknade stamkundsoptionerna kan ännu, undantagsvis från aktieägarnas förtursrätt till teckning, sammanlagt tecknas 1 375 860 nya B- aktier med ett nominellt värde om 2 euro per styck. Bolagets aktiekapital kan som en följd av teckningarna ännu öka med högst 2 751 720 euro till högst 105 531 002 euro. Teckningspriset är 15,70 euro minskat med den dividend per aktie som utdelats efter 1.4.1999. I år var teckningspriset 12,16 euro per styck. De återstående tecknings-tiderna för stamkundsoptioner är 2.5.2004 – 31.5.2004 och 2.5.2005 – 31.5.2005.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka