STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.7.2003 kl. 11.00 1(1)

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2003

Stockmannkoncernens försäljning ökade i juni med 7 procent och uppgick till 122,6 miljoner euro. Varuhusgruppens försäljning ökade med 9 procent och ökningen var stark i synnerhet i Finland. Dollarns kursutveckling har bromsat upp den euromässiga försäljningsökningen i Ryssland under början av året. Bilgruppens försäljning ökade fortsättningsvis i juni och var 12 procent större än året innan. Hobby Halls försäljning var 2 procent och Seppäläs försäljning 8 procent mindre än i juni i fjol.

Försäljningen i juni samt försäljningen från början av året

juni januari-juni januari- december

20032002Ind.20032002Ind.2002
MeMe 03/02MeMe03/02Me
Varuhusgruppen56,752,2109382,6369,8103811,1
Bilgruppen41,436,9112250,5197,0127398,9
Hobby Hall13,613,998111,3113,398237,1
Seppälä10,811,89256,859,596132,7
Fastigheter+övrigt0,10,30,40,62,5
Stockmann totalt122,6115,0107801,6740,31081 582,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka