STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUARI 2009

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 13.2.2009 kl. 12.45

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUARI 2009

Stockmannkoncernens försäljning i januari uppgick till 150,5 miljoner euro, dvs. en sänkning på 13,5 procent jämfört med året innan. Den traditionella vinterrealisationsförsäljningen förlöpte svagare än vanligt, eftersom en del av försäljningen pga. priskampanjer genererades redan i december. De kraftigt försvagade kurserna för de svenska och norska kronorna samt den ryska rubeln inverkade på de euromässiga försäljningssiffrorna.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 16 procent. Försäljningen i Finland minskade med 12 procent och försäljningen i utlandet med 24 procent. Försäljningen i Ryssland påverkades av att varuhuset i köpcentret Smolenski Passage i Moskva stängdes i maj 2008 som en följd av hyresvärdens olagliga förfarande. Försäljningen i de övriga varuhusen i Moskva ökade i euro med 5 procent och i rubel med 24 procent.

Lindex försäljning minskade i euro med 11 procent. I lokala valutor var försäljningen på fjolårets nivå.

Seppäläs försäljning minskade i euro med 2 procent och ökade i lokala valutor med en procent. Försäljningen i Finland minskade med en procent. I utlandet minskade försäljningen i euro med 3 procent och ökade i lokala valutor med 6 procent.

Hobby Halls försäljning minskade med 17 procent. Försäljningen i Finland minskade med 13 procent och i utlandet med 33 procent. Försäljningen minskade kännbart i Estland och Lettland, och verksamheten i Ryssland avslutades innan början av februari.

Försäljningen i januari

januari januari-december föränd

20092008proc.2008
MeMe09/08Me
Varuhusgruppen56,163,5-11,7868,5
Finland Varuhusgruppen 24,7 32,6 -24,1 350,4 utlandet Varuhusgruppen 80,8 96,1 -15,9 1 218,9 totalt
Lindex Finland5,45,7-5,277,1
Lindex utlandet36,541,4-11,8595,5
Lindex totalt41,947,1-11,0672,5
Hobby Hall Finland12,314,1-13,1157,4
Hobby Hall utlandet2,03,0-33,033,6
Hobby Hall totalt14,317,1-16,6191,0
Seppälä Finland9,09,1-1,1121,1
Seppälä utlandet4,54,6-2,761,5
Seppälä totalt13,513,7-1,6182,6
Fastigheter +0,00,0-75,40,8
övrigt
Finland totalt82,892,5-10,51 224,8
Utlandet totalt67,781,5-17,01 041,0
Stockmann totalt150,5174,0-13,52 265,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka