PUBLICERING AV STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 5.2.2009 kl. 16.30

PUBLICERING AV STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2008

Stockmann Oyj Abp publicerar sin bokslutsinformation för år 2008 fredagen 13.2.2009.

En press- och analytikerträff ordnas kl. 14.00 på World Trade Center i Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar bokslutet och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters utsikter.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver 13.2.2009 kl. 16.00 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar bokslutet samt affärsenheternas utsikter. Deltag i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner bokslutspresentationen, som fr.o.m. 13.2.2009 kl. 14.00 är tillgänglig på adressen www.stockmann.com/group/en/releases_and_publications/conference_call.

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 12.2.2009 per e-post raila.hokkanen@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka