STOCKMANNS ÅRSSAMMANDRAG 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 20.1.2009 kl. 16.15

STOCKMANNS ÅRSSAMMANDRAG 2008

Ett sammandrag över Stockmanns år 2008 publicerade börs- och ekonomimeddelanden finns tillgängligt på bolagets internetsidor på adressen www.stockmann.com.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka