STOCKMANN UTVECKLAR SIN DISTANSHANDEL

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 9.1.2009 kl. 12.00

STOCKMANN UTVECKLAR SIN DISTANSHANDEL

Stockmannkoncernen utvecklar sin distanshandel. Det strategiska målet är att affärsenheten Hobby Hall, som idkar distanshandel, integreras i varuhusgruppens affärsverksamhet fr.o.m. början av år 2010. Hobby Hall fortsätter som självständig affärsenhet fram till slutet av år 2009 och har som mål att förbättra sin lönsamhet samt att under året förbereda sig för förverkligandet av integrationen. Som ett led i åtgärderna som siktar på att förbättra Hobby Halls lönsamhet, avbryts distanshandeln i Ryssland tillsvidare fr.o.m. början av år 2009.

Till ansvarig direktör för varuhusgruppens distanshandel har fr.o.m. 1.1.2010 utnämnts Raija-Leena Söderholm, som senast verkat som varuhusgruppens inköpsdirektör (hem, elektronik, böcker och livsmedel). Söderholm övertar posten som Hobby Halls verkställande direktör redan fr.o.m. 1.2.2009, och inleder förberedelserna för förverkligandet av integrationen. Hon deltar även i Stockmannkoncernens ledningsgrupps arbete fram till slutet av år 2009.

Hobby Halls tf. verkställande direktör Tuija Pesonen har utnämnts till varuhusgruppens och Hobby Halls gemensamma administrativa direktör fr.o.m. 1.2.2009. Hon deltar även i förberedelserna av integrationsprocessen.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka