STOCKMANN ARRANGERADE SIN FINANSIERING SOM LÅNGFRISTIG

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 19.12.2008 kl. 16.15

STOCKMANN ARRANGERADE SIN FINANSIERING SOM LÅNGFRISTIG

Stockmannkoncernen har i dag avtalat om arrangemangen av sina finansieringsbehov för de närmaste åren. Lånefinansieringen som förhandlades i samband med förvärvandet av Lindex skulle omfinansieras senast 30.9.2009. Ett avtal om ett finansieringspaket på 1000 miljoner euro har i dag gjorts med parterna Varma, Nordiska Investeringsbanken NIB samt bankkonsortiet Nordea, Pohjola, Handelsbanken och Danske Bank. Finansieringspaketet består av delar, vars maturiteter är 7, 5 och 3 år långa.

Lösningen säkrar finansieringen av Stockmanns centrala investeringar under de närmaste åren, bl.a. utvidgnings- och saneringsprojektet av Helsingforsvaruhuset, förverkligandet av varuhus- och köpcenterprojektet Nevsky Centre i S:t Petersburg, samt finansieringen av koncernens löpande verksamhet.

Som en följd av nedgången i räntenivån som förorsakats av den internationella finanskrisen, uppskattas att Stockmanns finansieringskostnader på basen av de nu gjorda arrangemangen kommer att vara betydligt lägre år 2009 än år 2008.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka