STOCKMANN ÖPPNAR SITT NYA VARUHUS I MOSKVA PÅ VÅRVINTERN

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 9.12.2008 kl. 13.30

STOCKMANN ÖPPNAR SITT NYA VARUHUS I MOSKVA PÅ VÅRVINTERN

Öppningen av Stockmanns nya varuhus i Moskva flyttas enligt nuvarande uppskattning till februari 2009. Tidigare uppskattades att varuhuset skulle öppnas i december 2008. Varuhuset öppnas i hyrda lokaliteter i det nya köpcentret Metropolis i närheten av Moskvas centrum, vars öppnande har fördröjts. Stockmanns egna lokaliteter i köpcentret är redan så gott som färdiga, men bl.a. köpcentrets värme-, vatten- och elarbeten ligger efter i tidtabellen. Framskjutningen av öppningen förorsakar inte betydande överlager eller övriga problem av betydelse för Stockmann.

Det nya varuhusets totalyta är ca 8 000 kvadratmeter och Stockmanns investering i projektet är ca 12 miljoner euro. Metropolisvaruhuset, som kommersiellt sett är ypperligt beläget i närheten av Moskvas centrum, blir Stockmanns fjärde varuhus i Moskva.

Enligt rådande information torde varuhuset kunna öppnas i februari, innan den kommersiellt viktiga början av mars och kvinnodagen. Den slutliga informationen om öppningstidpunkten fås då köpcentrets infrastruktur blir färdig.

Försäljningen i Stockmanns tre varuhus i Moskva samt specialbutiker i Ryssland har fortsättningsvis varit god. Eftersom varor har skaffats för julförsäljningen med mycket stor eftertänksamhet, är lagernivåerna låga, och Stockmann blir inte med betydande överlager pga. framskjutningen av öppningen.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka