STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMBER 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 9.12.2008 kl. 11.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMBER 2008

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 28 procent i november och uppgick till 181,3 miljoner euro. Tillväxten berodde på att Lindex försäljning inkluderats i Stockmannkoncernens försäljningssiffror, samt på en ökad försäljning hos Seppälä.

Seppäläs totalförsäljning ökade med 2 procent. Försäljningen i Finland minskade med 6 procent, men ökade i utlandet med 19 procent, vilket berodde på en god försäljningsutveckling i Ryssland som härrörde från nya butiker samt från en stark jämförbar försäljningstillväxt.

Lindex försäljning minskade i Sverige, Norge och Finland men ökade på de övriga marknadsområdena.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 8 procent. Försäljningen i Finland minskade med 7 procent och i utlandet med 9 procent. Försäljningen i utlandet minskade pga. en minskad försäljning i Baltikum, samt för att varuhuset i Smolensky Passage i Moskva stängdes i maj till följd av hyresvärdens olagliga förfarande. Försäljningen i de övriga varuhusen i Moskva utvecklades mycket positivt (jämförbar tillväxt 28 procent).

Hobby Halls försäljning minskade med 11 procent, i Finland med 9 procent och i utlandet med 16 procent. Hobby Halls försäljning påverkades av en svagare försäljning av televisioner och digitalboxar än år 2007, då övergången till digitala tv-sändningar föranledde en försäljningstopp av dessa produkter, samt av ett starkt prisfall inom denna produktgrupp.

Försäljningen i november

november januari-november januari- december

förändföränd
20082007proc.20082007proc.2007
MeMe08/07MeMe08/07Me
Varuhusgruppen69,074,1-6,9760,3761,2-0,1871,8
Finland Varuhusgruppen 28,2 31,2 -9,4 317,8 303,6 4,7 346,3 utlandet Varuhusgruppen 97,3 105,3 -7,6 1 078,2 1 064,8 1,3 1 218,1 totalt
Lindex Finland6,20,068,70,07,3
Lindex utlandet43,10,0534,50,060,8
Lindex totalt49,30,0603,20,068,1
Hobby Hall Finland16,418,1-9,4142,8153,4-6,9168,5
Hobby Hall utlandet3,44,0-16,131,335,3-11,338,0
Hobby Hall totalt19,722,1-10,6174,1188,6-7,7206,5
Seppälä Finland9,710,2-5,5105,9107,3-1,3123,1
Seppälä utlandet5,24,419,055,745,522,351,6
Seppälä totalt14,914,61,8161,6152,95,7174,7
Fastigheter +0,10,112,00,70,7-7,10,8
övrigt
Finland totalt101,3102,5-1,11 078,51 022,65,51 171,5
Utlandet totalt79,939,5102,1939,3384,4144,4496,8
Stockmann totalt181,3142,027,62 017,81 407,043,41 668,3
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka