STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I OKTOBER 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 11.11.2008 kl. 11.45

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I OKTOBER 2008

Stockmannkoncernens konsoliderade försäljning ökade med 27 procent i oktober och uppgick till 224 miljoner euro. Tillväxten berodde på att Lindex försäljning inkluderats i Stockmannkoncernens siffror, samt på en ökad försäljning hos Seppälä.

Seppäläs totalförsäljning ökade med 7 procent. Försäljningen i Finland ökade med 3 procent och i utlandet med 14 procent, tack vare en god försäljningsutveckling speciellt i Ryssland.

Lindex försäljning minskade i Sverige, Norge och Finland men uppvisade en stadig tillväxt på övriga marknader.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 6 procent. Försäljningen i Finland minskade med 6 procent och i utlandet med 4 procent. Försäljningen i utlandet minskade pga. att varuhuset i Smolensky Passage i Moskva stängdes i maj till följd av hyresvärdens olagliga förfarande. Försäljningen i de övriga varuhusen i Moskva utvecklades mycket bra (jämförbar tillväxt 40 procent). Kalkylerat enligt jämförbart antal varuhus, slog den viktiga Galna Dagar-kampanjen igen nytt försäljningsrekord. I Moskva sålde under kampanjen tre varuhus mer än fyra varuhus hösten 2007.

Hobby Halls försäljning minskade med 11 procent. Försäljningen i Finland minskade med 10 procent och i utlandet med 12 procent. Hobby Halls försäljning påverkades av en svagare försäljning av digitaltelevisioner och digitalboxar än år 2007, då övergången till digitala tv-sändningar föranledde en försäljningstopp av dessa produkter, samt ett starkt prisfall inom denna produktgrupp.

Försäljningen i oktober

oktober januari-oktober januari- december

förändföränd
20082007proc.20082007proc.2007
MeMe08/07MeMe08/07Me
Varuhusgruppen94,8101,0-6,1691,4687,00,6871,8
Finland Varuhusgruppen 39,0 40,8 -4,2 289,6 272,4 6,3 346,3 utlandet Varuhusgruppen 133,9 141,8 -5,6 981,0 959,5 2,2 1 218,1 totalt
Lindex Finland6,00,062,50,07,3
Lindex utlandet51,00,0491,40,060,8
Lindex totalt57,00,0553,90,068,1
Hobby Hall Finland14,015,6-10,3126,4135,3-6,6168,5
Hobby Hall utlandet3,03,4-11,627,931,2-10,738,0
Hobby Hall totalt17,019,0-10,6154,3166,5-7,3206,5
Seppälä Finland10,09,73,196,297,1-0,9123,1
Seppälä utlandet5,75,013,550,541,222,751,6
Seppälä totalt15,714,76,7146,8138,36,1174,7
Fastigheter +0,10,113,20,60,7-8,60,8
övrigt
Finland totalt124,8126,3-1,2977,2920,16,21 171,5
Utlandet totalt98,749,2100,8859,4344,9149,2496,8
Stockmann totalt223,6175,527,41 836,61 265,045,21 668,3
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka