GRUNDSTENEN TILL STOCKMANNS NEVSKY CENTRE I S:T PETERSBURG MURAS DEN 17 OKTOBER

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 16.10.2008 kl. 16.45

GRUNDSTENEN TILL STOCKMANNS NEVSKY CENTRE I S:T PETERSBURG MURAS DEN 17 OKTOBER

Grundstenen till köpcentret Nevsky Centre som byggs vid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg muras fredagen den 17 oktober. Grundstenen muras bland annat av S:t Petersburgs viceguvernör Alexander Vahmistrov och Stockmanns verkställande direktör Hannu Penttilä. Köpcentret uppförs av den finländska detaljhandelskoncernen Stockmann som även öppnar ett varuhus i centret.

Det kommande köpcentret Nevsky Centre ligger i centrum av S:t Petersburg invid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskvajärnvägsstationen. Dess bruttoyta kommer att uppgå till cirka 100 000 kvadratmeter, varav cirka 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaler. Enligt planerna kommer köpcentret att inrymma ett fullskaligt, cirka 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden, som är den första i sitt slag i S:t Petersburgs stadskärna. De totala investeringarna beräknas uppgå till över 170 miljoner euro. Det slutgiltiga byggtillståndet beviljades i början av mars, och enligt den nuvarande tidsplanen kommer byggnaden att färdigställas på våren 2010.

Nevsky Centre som ligger alldeles i centrum av S:t Petersburg kommer att ha stor dragningskraft med sina över 80 högklassiga butiker, restauranger, caféer samt mångsidiga hälso- och skönhetsvårdstjänster. I köpcentret uppförs också representativa kontorslokaler. Byggnadens gatufasader kommer att gå i stil med de tidigare historiska fasaderna för att den moderna affärsbyggnaden ska smälta in i gatubilden.

Nevsky Centres byggherre Stockmann är ett kraftig expanderande finländskt börsbolag med butiker i nio länder. Stockmann har bedrivit verksamhet i Ryssland alltsedan år 1989. Bolaget har tre varuhus öppna i Moskva, och det fjärde öppnas i december. Enligt planerna öppnar Stockmann ett varuhus även i Jekaterinburg vid årsskiftet 2009-2010, och i Moskva planeras ytterligare ett nytt Stockmannvaruhus. Dessutom har de olika Stockmannkedjorna flera specialaffärer i de största städerna i Ryssland. Stockmann har sammanlagt över 60 butiker i Ryssland, varav 25 i S:t Petersburg.

Tilläggsinformation: Utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet Jussi Kuutsa, tel. +7926 2101255

DISTRIBUTION Centrala massmedia

Tillbaka