STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEMBER 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 10.10.2008 kl. 9.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEMBER 2008

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 42 procent i september och uppgick till 184,1 miljoner euro. Tillväxten berodde på att Lindex försäljning inkluderats i Stockmannkoncernens siffror, samt på en ökad försäljning inom Seppälä.

Seppäläs totalförsäljning ökade med 7 procent. Försäljningen i Finland ökade med 5 procent och i utlandet med 9 procent.

Lindex försäljning var på fjolårets nivå.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 8 procent. Försäljningen i Finland minskade med 8 procent och i utlandet med 10 procent. Den sista veckans försäljning i september var svag på den finländska marknaden. Minskningen i utlandsförsäljningen berodde på att varuhuset i Smolensky Passage i Moskva stängdes i maj till följd av hyresvärdens olagliga förfarande. Försäljningen i de övriga varuhusen i Moskva utvecklades mycket bra (jämförbar försäljningstillväxt 30 procent), och överskred under två veckoslut redan klart fjolårets försäljning, trots att jämförelsesiffrorna innehåller försäljningen från Smolenskajavaruhuset.

Hobby Halls försäljning minskade med 4 procent. Försäljningen i Finland minskade med 4 procent och med 3 procent i utlandet. På Hobby Halls försäljning inverkade en svagare försäljning av digitaltelevisioner och digitalboxar än år 2007, då övergången till digitala tv-sändningar föranledde en försäljningstopp av dessa produkter, samt ett starkt prisfall inom denna produktgrupp.

Försäljningen i september

september januari-september januari- december

förändföränd
20082007proc.20082007proc.2007
MeMe08/07MeMe08/07Me
Varuhusgruppen62,868,0-7,6596,5586,01,8871,8
Finland Varuhusgruppen 26,8 29,7 -9,6 250,6 231,7 8,1 346,3 utlandet Varuhusgruppen 89,7 97,7 -8,2 847,1 817,7 3,6 1 218,1 totalt
Lindex Finland6,50,056,60,07,3
Lindex utlandet55,50,0440,40,060,8
Lindex totalt62,00,0496,90,068,1
Hobby Hall Finland13,514,1-4,2112,4119,7-6,1168,5
Hobby Hall utlandet3,03,1-2,724,927,8-10,638,0
Hobby Hall totalt16,517,2-4,0137,3147,5-6,9206,5
Seppälä Finland10,19,65,286,287,4-1,3123,1
Seppälä utlandet5,75,29,444,836,224,051,6
Seppälä totalt15,814,96,7131,1123,66,1174,7
Fastigheter +0,10,1-12,40,60,6-10,50,8
övrigt
Finland totalt93,091,81,3852,3793,87,41 171,5
Utlandet totalt91,038,0139,6760,7295,7157,2496,8
Stockmann totalt184,1129,841,81 613,01 089,548,11 668,3
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka