STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2009

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 7.10.2008 kl. 10.30

STOCKMANNS RESULTATINFORMATION 2009

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2008 publiceras 13.2.2009. Årsberättelsen utkommer vecka 10. En kommuniké från årsstämman publiceras 17.3.2009. Kvartalsrapporten för de tre första månaderna år 2009 publiceras 23.4.2009, kvartalsrapporten för sex månader 4.8.2009, och kvartalsrapporten för nio månader 22.10.2009.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka