90 000 STOCKMANN A-AKTIER OMVANDLADE TIL

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 8.9.2003 kl. 17.15

90 000 STOCKMANN A-AKTIER OMVANDLADE TILL B-AKTIER

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har vid sitt möte 12.8.2003 godkänt en aktieägares anmodan om omvandling av 90 000 A-aktier till B-aktier enligt den 3:e paragrafen i Stockmanns bolagsordning. Aktieomvandlingarna infördes i handelsregistret 5.9.2003. De omvandlade aktierna blir föremål för offentlig handel tillsammans med gamla aktier från och med 9.9.2003.

Aktiekapitalet i Stockmann Oyj Abp fördelar sig i A- och B-aktier. En aktie i serie A medför tio röster medan en aktie i serie B ger en röst. Det nominella värdet för aktierna i de båda aktieserierna är 2,00 euro och aktierna har rätt till samma utdelning.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka