STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUST

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 10.9.2003 kl. 10.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUSTI 2003

Stockmannkoncernens försäljning utvecklades positivt i augusti. Försäljningen ökade med 9 procent och uppgick till 136,4 miljoner euro. Bilgruppens försäljning ökade med 20 procent och fortsatte således sin kraftiga tillväxt, och inga tecken på att förfrågan skulle avta finns inom synhåll. Hobby Hall-gruppens försäljning ökade med 8 procent och gruppen nådde sin bästa månatliga ökning på hela året. Varuhusgruppens försäljning ökade med 6 procent. Försäljningen ökade både i hemlandet och utomlands. Seppälägruppens försäljning var 3 procent mindre än året innan.

Försäljningen i augusti samt försäljningen från början av året

augusti januari-augusti januari- december

20032002Ind.20032002Ind.2002
MeMe 03/02MeMe03/02Me
Varuhusgruppen64,260,4106506,0488,8104811,1
Bilgruppen40,533,8120327,8262,3125398,9
Hobby Hall21,219,6108142,7143,2100237,1
Seppälä10,410,79780,083,196132,7
Fastigheter+övrigt0,10,10,61,02,5
Stockmann totalt136,4124,61091 057,1978,41081 582,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka