STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUSTI 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 9.9.2008 kl. 14.45

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I AUGUSTI 2008

Stockmannkoncernens konsoliderade försäljning ökade med 50 procent i augusti och uppgick till 185,9 miljoner euro. Tillväxten berodde på att Lindex försäljning inkluderats i Stockmannkoncernens siffor, samt på en ökad försäljning inom Seppälä, varuhusgruppen och Lindex. Allmänt sett var försäljningstrenden på de nordiska och baltiska marknaderna i augusti klart positivare än under de föregående månaderna juni och juli.

Seppäläs försäljning ökade på samtliga marknader, totalt med 19 procent. Försäljningen i Finland ökade med 11 procent och i utlandet med 35 procent. Försäljningsutvecklingen var mycket stark speciellt i Ryssland. Även Lindex försäljning ökade och Linex öppnade i medlet av augusti mycket framgångsrikt sin första butik i Ryssland i S:t Petersburg.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 3 procent. Försäljningen i Finland ökade med 2 procent och i utlandet med 4 procent, trots att varuhuset i Smolensky Passage i Moskva stängdes i maj till följd av hyresvärdens olagliga förfarande. I övrigt uppvisade varuhusen i Finland en god försäljning jämfört med fjolåret, men tillväxten försvagades av den starka försäljningen av digitalboxar och -televisioner under år 2007. Samma fenomen belastade Hobby Halls försäljning som minskade med 22 procent. Försäljningen i Finland minskade med 22 procent och i utlandet med 21 procent.

Försäljningen i augusti

augusti januari-augusti januari- december

förändföränd
20082007proc.20082007proc.2007
MeMe08/07MeMe08/07Me
Varuhusgruppen67,465,92,3533,7518,03,0871,8
Finland Varuhusgruppen 25,1 24,1 4,2 223,7 202,0 10,8 346,3 utlandet Varuhusgruppen 92,6 90,0 2,8 757,4 720,0 5,2 1 218,1 totalt
Lindex Finland7,10,050,10,07,3
Lindex utlandet53,70,0384,90,060,8
Lindex totalt60,80,0435,00,068,1
Hobby Hall Finland12,916,5-21,898,9105,6-6,3168,5
Hobby Hall utlandet2,63,2-20,521,924,8-11,638,0
Hobby Hall totalt15,419,7-21,6120,8130,4-7,3206,5
Seppälä Finland10,59,510,576,177,8-2,2123,1
Seppälä utlandet6,64,935,039,130,926,451,6
Seppälä totalt17,114,418,9115,2108,76,0174,7
Fastigheter +0,10,1-12,70,50,6-10,20,8
övrigt
Finland totalt97,991,96,5759,3701,98,21 171,5
Utlandet totalt88,032,3172,9669,6257,7159,8496,8
Stockmann totalt185,9124,249,71 428,9959,648,91 668,3
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka