STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JULI 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 6.8.2008 kl. 12.46

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JULI 2008

Stockmannkoncernens konsoliderade försäljning ökade med 43 procent i juli och uppgick till 161,9 miljoner euro. Tillväxten berodde på att Lindex försäljning inkluderats i Stockmannkoncernens siffror samt på en ökad försäljning inom Hobby Hall och Seppälä.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 6 procent. Försäljningen i Finland minskade med 4 procent och i utlandet med 10 procent. Den minskade försäljningen i Finland berodde på en mindre mängd realisationsvaror jämfört med fjolåret samt på den starka försäljningen av digitalboxar och -televisioner under sommaren 2007. Orsaken till att försäljningen i utlandet minskade var att varuhuset i Smolensky Passage i Moskva stängdes till följd av ett olagligt förfarande från hyresvärden. Försäljningsökningen i de övriga varuhusen i Moskva var stark.

Hobby Halls försäljning ökade med 7 procent. Försäljningen i Finland ökade med 5 procent och i utlandet med 21 procent.

Seppäläs försäljning ökade med 6 procent. Försäljningen i Finland var på fjolårets nivå och ökade i utlandet med 21 procent pga. en mycket stark tillväxt i Ryssland.

Lindex försäljning minskade på gruppens huvudmarknader i Sverige, Norge och Finland, men var god på alla övriga marknader. Den minskade försäljningen i Sverige, Norge och Finland berodde på en mindre mängd realisationsvaror jämfört med fjolåret.

Försäljningen i juli

juli januari-juli januari- december

förändföränd
20082007proc.20082007proc.2007
MeMe08/07MeMe08/07Me
Varuhusgruppen56,658,8-3,8466,4452,13,2871,8
Finland Varuhusgruppen 26,2 29,0 -9,6 198,6 177,9 11,7 346,3 utlandet Varuhusgruppen 82,7 87,8 -5,7 665,0 629,9 5,6 1 218,1 totalt
Lindex Finland6,80,043,00,07,3
Lindex utlandet45,50,0331,40,060,8
Lindex totalt52,30,0374,40,068,1
Hobby Hall Finland8,17,74,886,189,2-3,5168,5
Hobby Hall utlandet1,51,320,519,321,5-10,238,0
Hobby Hall totalt9,69,07,0105,4110,7-4,8206,5
Seppälä Finland11,611,6-0,365,668,3-4,0123,1
Seppälä utlandet5,64,621,332,526,124,851,6
Seppälä totalt17,216,25,998,194,44,0174,7
Fastigheter +0,10,1-10,60,40,5-9,70,8
övrigt
Finland totalt83,078,26,2661,5610,08,41 171,5
Utlandet totalt78,834,8126,2581,8225,4158,1496,8
Stockmann totalt161,9113,043,21 243,3835,548,81 668,3
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka