STOCKMANN SATSAR PÅ LIVSMEDLENS KVALITET OCH FÄRSKHET

STOCKMANN Oyj Abp Företagsmeddelande 29.7.2008

STOCKMANN SATSAR PÅ LIVSMEDLENS KVALITET OCH FÄRSKHET

I offentligheten har berättats om beklagliga fall där kvalitetskontrollen på Delikatessavdelningar i vissa Stockmannvaruhus har svikit, och kunden har fått livsmedel med felaktiga datummärkningar och produkter som delvis varit för gamla.

Stockmann har länge, i gott samarbete med myndigheterna, bedrivit en strikt egenkontroll av livsmedel. Livsmedlens kvalitet och färskhet är en hederssak för Stockmanns Delikatessavdelningar, men i de enskilda fallen som uppdagats har kvalitetskontrollen trots detta svikit. I dessa fall har vi inte kunnat eliminera möjligheten till ett mänskligt misstag. Direkt efter det första fallet i offentligheten om en felaktig datummärkning inledde Stockmann mycket omfattande effektiveringsåtgärder för att kunna garantera sina kunder färska och trygga livsmedel. En del åtgärder är redan verkställda, en del reformer är fortfarande under arbete.

Förutom kvalitetskontroll på kedjenivå har övervakningsresurser utökats och kommer ytterligare att ökas även i enskilda varuhus. En riskkartläggning i anknytning till Delikatessavdelningarnas verksamhet och processer har uppdaterats, och man har skridit till åtgärder i frågor som kommit fram. Processbeskrivningar och direktiv har likaså uppdaterats, och en ny informationsrunda beträffande dessa görs på Delikatessavdelningarna under hösten. Dagliga kontroller i både butiker och bakgrundslokaler har utökats. Samtidigt har ordningen och hygienen i bakgrundslokalerna förbättrats ytterligare. Nya arbetares yrkesskicklighet och informationsnivå utvecklas med allt bredare utbildningsprogram.

Vi gör allt vi kan för att våra Delikatessavdelningar även i fortsättningen skall leva upp till sitt goda rykte och för att våra kunder skall kunna lita på kvaliteten och färskheten på livsmedel köpta från Stockmann.

STOCKMANN

Maisa Romanainen direktör för varuhusen i Finland och Baltikum tel. 050 388 9686

Tillbaka