PUBLICERING AV STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 29.7.2008 kl. 14.00

PUBLICERING AV STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2008

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2008 onsdagen 6.8.2008.

En press- och analytikerträff ordnas kl. 14.00 på World Trade Center i Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar delårsrapporten och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters utsikter.

Verkställande direktör Hannu Penttilä och ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä håller därutöver 6.8.2008 kl. 16.00-17.00 en telefonkonferens på engelska, där de presenterar delårsrapporten samt affärsenheternas utsikter. Deltagande i telefonkonferensen görs genom att ringa numret (09) 2312 6610. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen på adressen www.stockmann.com/group/en/releases_and_publications/conference_call (presentationen är tillgänglig fr.om. 6.8.2008 kl. 14.00).

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 4.8.2008 per e-post tero.karppi@stockmann.com eller per telefon +358 9 121 5627.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka