STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 10.7.2008 kl. 11.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2008

Stockmannkoncernens försäljning ökade i juni med 44 procent och uppgick till 172,2 miljoner euro. Tillväxten berodde helt på konsolideringen av Lindex försäljning i Stockmannkoncernens siffror. Försäljningen minskade inom alla affärsenheter jämfört med juni i fjol, som var en mycket bra försäljningsmånad. Försäljningsdagarna var lika många som förra året, men år 2008 inföll fem söndagar i juni (fyra år 2007), och dessa är sämre handelsdagar än de övriga veckodagarna, speciellt på de nordiska marknaderna.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 6 procent. Försäljningen i Finland minskade med 7 procent och i utlandet med 4 procent. Orsaken till att försäljningen i utlandet minskade var att varuhuset i köpcentret Smolenski Passage i Moskva stängdes till följd av ett olagligt förfarande från hyresvärden. Försäljningen på de övriga varuhusen i Moskva ökade kraftigt i juni. Även försäljningen på varuhusen i Baltikum ökade, trots att den ekonomiska tillväxten avtog.

Seppäläs försäljning minskade med 6 procent. Försäljningen i Finland minskade med 14 procent, medan den ökade med 14 procent i utlandet, speciellt till följd av den starka tillväxten i Ryssland.

Hobby Halls försäljning minskade med 7 procent. Försäljningen i Finland minskade med 5 procent och i utlandet med 14 procent. Även Lindex försäljning minskade på dess huvudmarknadsområden i Sverige, Norge och Finland.

Stockmannkoncernens försäljning jämfört med föregående år har under de första dagarna i juli utvecklats bättre än i juni.

Försäljningen i juni

--------------------------------------------------------------------------------

||juni|januari-juni| januari- |
|||| december |
--------------------------------------------------------------------------------
||2008 |2007 | förän |2008 || föränd |2007 |
||||d ||2007 |proc. ||
|||| proc. |||||
--------------------------------------------------------------------------------
||Me |Me | 08/07 |Me |Me |08/07 |Me |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhusgruppen |61,2 |65,5 |-6,5 |409,9 |393,3 |4,2 |871,8 |
| Finland||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhusgruppen |21,2 |22,1 |-3,9 |172,4 |148,9 |15,8 |346,3 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhusgruppen |82,5 |87,6 |-5,9 |582,3 |542,2 |7,4 |1 218,1 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex Finland |7,1 |0,0 ||36,2 |0,0 ||7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex|52,8 |0,0 ||285,7 |0,0 ||60,8 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex totalt|60,0 |0,0 ||321,9 |0,0 ||68,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall|11,4 |12,0 |-5,0 |78,0 |81,4 |-4,2 |168,5 |
| Finland||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall|2,2 |2,5 | -14,2 |17,8 |20,3 |-12,1 |38,0 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall|13,6 |14,6 |-6,6 |95,8 |101,7 |-5,8 |206,5 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä|10,9 |12,7 | -13,6 |54,0 |56,7 |-4,7 |123,1 |
| Finland||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä|5,1 |4,5 |14,0 |26,9 |21,4 |25,5 |51,6 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä totalt |16,1 |17,2 |-6,3 |80,9 |78,1 |3,6 |174,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fastigheter +|0,1 |0,1 | -11,9 |0,4 |0,4 |-9,6 |0,8 |
| övrigt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland totalt |90,8 |90,3 |0,6 |578,4 |531,8 |8,8 |1 171,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utlandet|81,4 |29,2 | 179,2 |502,9 |190,6 |163,8 |496,8 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann| 172,2 | 119,4 |44,2 |1 |722,4 |49,7 |1 668,3 |
| totalt||||081,3 ||||
--------------------------------------------------------------------------------
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka