ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 27.6.2008 kl. 17.45

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

Stockmann har i dag av Erkki Etola mottagit en anmälan i enlighet med kapitel 2, paragraf 9 i värdepappersmarknadslagen, enligt vilken andelen av de av Erkki Etola kontrollerade bolagen Etra Trading Oy, Etra Oy, Oy Maritim Ab samt Erkki Etolas personliga andel av Stockmann Oyj Abp:s aktiekapital har underskridit gränsen på 5 procent i samband med registreringen av aktiekapitalhöjningen 27.6.2008.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 27.6.2008

3-6. Den exakta andelen av Stockmann Oyj Abp:s aktiekapital och röstmängd

FO-nummer,Antal aktierAndel av
personnummerA+Baktiekapitalet,
procent
Etra Trading Oy0107802-9462 2000,75
Etra Oy0107801-01 962 8643,18
Oy Maritim Ab0111324-2451 6680,73
Erkki Etola-9 9230,02
Yhteensä2 886 6554,68
Aktieinnehavet fördelar sig på de olika aktieserierna så att A-aktiernas antal är 1 891 676 och B-aktiernas antal är 994 979, varpå den sammanräknade andelen av röstmängden är 6,62 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka