STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEM

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.10.2003 kl. 8.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I SEPTEMBER 2003

Stockmannkoncernens försäljning uppgick i september till 139,0 miljoner euro och ökade med 6 procent jämfört med fjolåret. Den bästa tillväxten uppnåddes fortsättningsvis av bilgruppen, vars tillväxt ökade med 14 procent. Även varuhusgruppens försäljning ökade friskt både i hemlandet och utomlands, den totala tillväxten var 7 procent. Hobby Halls försäljning blev 3 procent och Seppäläs försäljning 4 procent mindre än året innan.

Försäljningen i september samt försäljningen från början av året

september januari-september januari- december

20032002Ind.20032002Ind.2002
MeMe 03/02MeMe03/02Me
Varuhusgruppen69,064,4107575,0553,2104811,1
Bilgruppen37,733,2114365,5295,5124398,9
Hobby Hall22,923,697165,7166,999237,1
Seppälä9,39,79689,392,896132,7
Fastigheter+övrigt0,10,30,61,32,5
Stockmann totalt139,0131,21061 196,11 109,61081 582,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka