HOBBY HALL KONCENTRERAR SIG PÅ DISTANSHA

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 9.10.2003 kl. 8.00

HOBBY HALL KONCENTRERAR SIG PÅ DISTANSHANDEL OCH EFFEKTIVERAR VERKSAMHETEN

Hobby Hall-gruppen som hör till Stockmannkoncernen skall koncentrera sig i allt högre grad på distanshandel och ämnar effektivera logistiken och kontrollen av sortimentet. Butikerna får en förändrad roll som stöder distanshandeln och tre butiker läggs ned. Målet med omställningarna är att höja affärsgruppens lönsamhet med 7,5-8,5 miljoner euro på årsnivå. Som en följd av att butikerna läggs ned minskar antalet anställda med ca 80 personer i Finland och omkring 10 personer i Estland.

Hobby Hall-gruppen idkar distanshandel i Finland och de baltiska länderna. Gruppen har också butiker i Finland och Estland. Hobby Hall har uppvisat en otillfredsställande lönsamhet sedan det relativa försäljningsbidraget och försäljningen stannat långt under målsättningarna. Rörelsevinsten uppgick i fjol till 0,5 miljoner euro och rörelseförlusten under årets sex första månader i år uppgick till 1,7 miljoner euro.

Hobby Hall-gruppen vill utveckla sin verksamhet och kommer därför i allt högre grad att koncentrera sig på distanshandel där den är marknadsledare såväl i Finland som i samtliga baltiska länder. Butiksnätets roll ändras till att stöda distanshandeln och samtidigt läggs tre butiker ned. Butiken i Hertonäs i Helsingfors stängdes i början av september. Butikerna i Esbo, Tammerfors och i centrum av Tallinn kommer att upphöra med sin verksamhet under den kommande vintersäsongen. Butikerna på Tavastvägen i Helsingfors, Rosendal i Vanda samt Rocca al Mare i Tallinn fortsätter med verksamheten och stöder distanshandeln. Butikernas utbud kommer att innefatta en större andel produktpartier som blir över från distanshandeln.

Distanshandelns logistik och kontrollen av sortimentet skall göras effektivare för att bättre motsvara de utmaningar som omställningen av affärsverksamheten medför. Hobby Hall eftersträvar att utveckla verksamheten och utreder därför möjligheterna att koncentrera lagerfunktionerna från Vinikby och Rosendal i Vanda till ett ställe, nämligen lagerlokalerna i Vinikby före utgången av år 2004.

Målet med omställningarna är en förbättring av resultatet med omkring 7,5-8,5 miljoner euro på årsnivå. Nedläggningen av butikerna innebär en minskning av personalen i Finland med omkring 80 personer, av vilka en del är deltidsanställda eller visstidsanställda, och i Estland med ca 10 personer.

Åtgärderna, som har som mål att förbättra resultatet, kommer i första hand att förverkligas under nästa år. Nedläggningen av butikerna kommer dock att belasta Hobby Halls resultat för detta år, och resultatet kommer att bli mindre än året innan samt förlustbringande. Stockmannkoncernens resultatprognos för hela året är oförändrad. Målsättningen är fortsättningsvis att koncernens vinst före extraordinära poster är bättre än år 2002.

Frågor besvaras av Stockmanns vice verkställande direktör och Hobby Halls verkställande direktör Henri Bucht, tel. 050 389 0010.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka