TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV STAMKUNDSOPTIONER

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 26.6.2008 kl. 9.45

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV STAMKUNDSOPTIONER

Under teckningstiden 2.5.2008 - 31.5.2008 tecknades med stöd av Stockmanns stamkundsoptioner sammanlagt 364 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökades med 728 euro.

Aktiekapitalet är efter ökningen 112 187 952 euro och B-aktiernas totala antal är 31 529 733. Aktierna är införda i handelsregistret 26.6.2008, och de blir föremål för handel på OMX Nordiska Börs i Helsingfors tillsammans med gamla aktier 27.6.2008.

Våren 2008 tecknades 1 373 846 Stockmann Oyj Abp:s stamkundsoptioner. På basen av de otecknade stamkundsoptionerna kan ännu, undantagsvis från aktieägarnas förtursrätt till teckning, sammanlagt tecknas 1 373 482 nya B- aktier med ett nominellt värde om 2 euro per styck. Bolagets aktiekapital kan som en följd av teckningarna ännu öka med högst 2 746 964 euro. Teckningspriset är 33,35 euro minskat med den dividend per aktie efter utgången av bestämningsperioden för teckningspriset (1.2 - 28.2.2006). I år var teckningspriset 29,60 euro per styck. De återstående teckningstiderna för stamkundsoptioner är 4.5.2009 - 31.5.2009 och 2.5.2010 - 31.5.2010.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka