STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MAJ 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 10.6.2008 kl. 10.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MAJ 2008

Stockmannkoncernens försäljning i maj ökade med 57 procent och uppgick till 189 miljoner euro. Orsakerna till den starka tillväxten var konsolideringen av Lindex försäljning till Stockmannkoncernens siffror, varuhusgruppens goda tillväxtsiffror på marknaderna i Finland och Baltikum, och dessutom en god tillväxt hos Seppälä speciellt i Ryssland.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 6 procent. Försäljningen ökade med 8 procent i Finland och minskade med en procent i utlandet. Orsaken till försäljningsminskningen i utlandet var hyresvärdarnas olagliga åtgärder vilka tvingade Stockmann att temporärt stänga ett av sina varuhus i Moskva den 13 maj. Försäljningen i Stockmanns övriga varuhus i Ryssland utvecklades väl.

Seppäläs försäljning ökade med 7 procent, med 4 procent i Finland och med 15 procent i utlandet.

Lindex försäljningsutveckling var stark speciellt på marknaderna i Sverige och Norge.

Hobby Halls försäljning minskade med 19 procent, med 15 procent i Finland och med 30 procent i utlandet. Den månatliga volatiliteten i Hobby Halls försäljningssiffror är hög beroende på olika timing av kampanjkatalogerna från år till år.

Försäljningen i maj

maj januari-maj januari- december

förändföränd
20082007proc.20082007proc.2007
MeMe08/07MeMe08/07Me
Varuhusgruppen67,862,68,3348,6327,86,4871,8
Finland Varuhusgruppen 23,4 23,6 -1,1 151,2 126,8 19,2 346,3 utlandet Varuhusgruppen 91,2 86,2 5,7 499,8 454,6 10,0 1 218,1 totalt
Lindex Finland7,60,029,10,07,3
Lindex utlandet58,70,0232,80,060,8
Lindex totalt66,30,0261,90,068,1
Hobby Hall Finland12,314,4-14,866,569,4-4,1168,5
Hobby Hall utlandet3,04,4-30,415,617,7-11,838,0
Hobby Hall totalt15,318,8-18,582,287,1-5,7206,5
Seppälä Finland11,511,04,243,144,1-2,2123,1
Seppälä utlandet4,74,115,221,716,928,651,6
Seppälä totalt16,215,17,264,861,06,3174,7
Fastigheter +0,10,1-13,10,30,4-9,10,8
övrigt
Finland totalt99,288,112,6487,7441,610,41 171,5
Utlandet totalt89,832,1180,1421,4161,5161,0496,8
Stockmann totalt189,0120,157,3909,1603,050,81 668,3
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka