STOCKMANNS VARUHUS I RIGA ÖPPNAS I MORGO

STOCKMANN Oyj Abp PRESSMEDDELANDE 16.10.2003 kl. 14.00

STOCKMANNS VARUHUS I RIGA ÖPPNAS I MORGON

Stockmanns nya varuhus öppnar dörrarna i centrum av Lettlands huvudstad Riga i morgon, fredagen den 17 oktober 2003 kl. 9.00.

Varuhuset är en del av Stockmanns och Rautakirjas gemensamma projekt, ett nybygge med en totalyta på 32 000 kvadratmeter i sex våningar. I byggnaden öppnas även Seppäläs fjärde butik i Lettland, samt restauranger och andra servicefunktioner. Rautakirjas andel innefattar ett biografcentrum med 14 salonger som öppnas 31.10.2003.

Varuhus- och biografbyggnaden är belägen i Rigas stadskärna invid järnvägsstationen på en av staden ägd tomt på adressen 13. janvara iela 8. Byggnadsarbetena inleddes vårvintern 2002. För planeringen svarade den lettiska arkitektbyrån Postform Projekts tillsammans med den finländska arkitektbyrån Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy. Som huvudentreprenör verkade SIA J.O.Z PEAB Group. Stockmanns andel i investeringen är ca 24 miljoner euro.

Stockmanns dotterbolag Hobby Hall idkar postorderförsäljning i Lettland, men för Stockmanns varuhus är Lettland en ny landvinning. Varuhuset i Riga har en försäljningsyta på 11 000 kvadratmeter, dvs. ungefär samma storlek som Stockmanns så kallade lokalvaruhus i Finland. Kunderna har förutom fastighetens egen parkering även ett invidliggande parkeringshus till sitt förfogande, sammanlagt ca 450 parkeringsplatser.

Varuhuset sysselsätter ca 400 personer. Så gott som hela personalstaben består av letter. Inom varuhusets administration finns förutom direktören Harri Saarto endast ett fåtal finländare samt några ester som erhållit sin erfarenhet i Stockmanns varuhus i Tallinn. Även Saarto kom till Riga från Tallinn, där han verkade som direktör för Stockmanns varuhus.

En god framgång väntas för det centralt belägna Stockmannvaruhuset i Riga, eftersom det inte från tidigare finns ett fullskaligt centrumvaruhus i staden. Försäljningen för det första hela verksamhetsåret uppskattas stiga till ca 40 miljoner euro.

Tilläggsinformation: Stockmanns vice verkställande direktör, varuhusgruppens direktör Jukka Hienonen, tel. 050 388 9670.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka