GÖTEBORGS KAMMARRÄTT HAR HÄVT LÄNSRÄTTENS BESLUT OM AVDRAGSGILLHETEN I SVERIGE FÖR FÖRLUSTERNA FRÅN STOCKMANNS DOTTERBOLAG LINDEX VERKSAMHET I TYSKLAND

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 20.5.2008 kl. 13.30

GÖTEBORGS KAMMARRÄTT HAR HÄVT LÄNSRÄTTENS BESLUT OM AVDRAGSGILLHETEN I SVERIGE FÖR FÖRLUSTERNA FRÅN STOCKMANNS DOTTERBOLAG LINDEX VERKSAMHET I TYSKLAND

Göterborgs kammarrätt har hävt de positiva beslut som Stockmanns dotterbolag AB Lindex erhållit från länsrätten, om avdragsgillheten i Sveriges beskattning under åren 2004/2005 och 2005/2006 för förluster på ca 70 miljoner euro från Lindexkoncernens bolag i Tyskland. AB Lindex kommer att överklaga kammarrättens beslut till regeringsrätten.

Enligt kammarrättens beslut bör Lindex återbetala ca 21 miljoner euro skatter och räntor till beskattaren. Skatten som återbetalas påverkar inte Stockmannkoncernens resultat. Stockmann bokför skatten med räntor som återbetalas som en minskning av det egna kapitalet vid anskaffningstidpunkten av Lindex.

Tilläggsinformation: Ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä, tel. +358 9 121 3351

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka