HYRESVÄRDENS EGENHANDSRÄTT FÖRHINDRAR TILLSVIDARE ATT STOCKMANNS VARUHUS I CENTRUM AV MOSKVA HÅLLER ÖPPET

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 13.5.2008 kl. 16.30

HYRESVÄRDENS EGENHANDSRÄTT FÖRHINDRAR TILLSVIDARE ATT STOCKMANNS VARUHUS I CENTRUM AV MOSKVA HÅLLER ÖPPET

Stockmanns varuhus i köpcentret Smolenski Passage i centrum av Moskva är tillsvidare stängt. Stockmanns hyresvärdar i det aktuella köpcentret är Mostroiekonombank och ett fastighetsbolag i dess ägo, Smolenski Passage. Stockmann har bedrivit verksamhet i lokaliteterna sedan år 1998, och bolaget har enligt hyresavtalen optionsrätt att fortsätta som hyresgäst i lokaliteterna fram till år 2018. I enlighet med avtalet meddelade Stockmann hyresvärdarna år 2006 att bolaget kommer att utnyttja sin optionsrätt. Hyresvärdarna förnekade att optionsrätten existerar och Stockmann har i enlighet med avtalet fört ärendet till Moskvas internationella skiljedomstol (ICAC) för ett beslut. Skiljedomstolen godkände Stockmanns talan och konstaterade att Stockmann har rätt att förlänga hyresavtalet enligt tidigare villkor fram till 30.4.2018. Dessutom förutsätter beslutet att hyresvillkoren för tio procent av de hyrda lokaliteterna skall följa Rysslands tvingande lagstiftning. Detta krav har det gällande hyresavtalet redan uppfyllt.

Trots skiljedomstolens beslut har hyresvärdarna med egenhandsrätt delvis avbrutit distributionen av elektricitet till Stockmann, och har genom sitt förfarande gjort det omöjligt att hålla varuhuset öppet fr.o.m. tisdag 13.5.2008. Detta strider mot gällande hyresavtal och kränker grovt hyresgästens överenskomna rättigheter. På grund av det inträffade kommer Stockmann att vidta rättsliga åtgärder gentemot hyresvärdarna och yrka på betydande skadestånd för förhindrande av lokaliteternas användning.

Det aktuella varuhuset är ett av Stockmanns fyra varuhus i Moskva. I oktober 2008 kommer Stockmann att öppna sitt femte varuhus inom Moskvas stadsområde i köpcentret Metropolis. Det sjätte varuhuset i Moskva kommer att öppnas i köpcentret Rostokino antingen i slutet av år 2009 eller i början av år 2010.

Varuhuset har sammanlagt 350 ryska anställda som till följd av hyresvärdarnas förfarande inte kan gå till sitt arbete. Om situationen drar ut på tiden försöker Stockmann erbjuda en del av de anställda arbete vid sina övriga försäljningsställen inom Moskvaområdet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Hannu Penttilä, tel. +358 9 121 5801 Vice verkställande direktör, varuhusgruppens direktör Heikki Väänänen, tel. +358 9 121 5230 Utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet Jussi Kuutsa (Moskva), tel. +358 9 121 5268

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka