STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING FÖRDUBBLADES I APRIL 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 12.5.2008 kl. 10.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING FÖRDUBBLADES I APRIL 2008

Såsom tidigare offentliggjorts, utvecklades Stockmannkoncernens försäljning utomordentligt bra i april. Koncernens försäljning ökade med 100 procent och uppgick till 222,5 miljoner euro. Orsakerna till den starka tillväxten var konsolideringen av Lindex försäljning till Stockmannkoncernens siffror, framflyttningen av Galna Dagar-kampanjen från mars till april i varuhusen i Finland, påskens kalendereffekt samt en god försäljningsutveckling inom samtliga affärsenheter.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 52 procent. Försäljningen ökade med 77 procent i Finland och med 13 procent i utlandet. Galna Dagar-kampanjen gjorde igen försäljningsrekord på samtliga marknader.

Hobby Halls försäljning ökade med 53 procent, med 47 procent i Finland och med 82 procent i utlandet. Hobby Halls försäljning var första gången jämförbar med fjolårets siffror efter ibruktagningen av det nya verksamhetsstyrningssystemet i april 2007.

Seppäläs försäljning ökade med 15 procent, med 7 procent i Finland och med 34 procent i utlandet.

Även Lindex försäljning ökade på samtliga marknader.

Försäljningen i april

april januari-april januari- december

förändföränd
20082007proc.20082007proc.2007
MeMe08/07MeMe08/07Me
Varuhusgruppen94,853,577,1280,8265,25,9871,8
Finland Varuhusgruppen 38,0 33,6 12,9 127,8 103,2 23,9 346,3 utlandet Varuhusgruppen 132,8 87,2 52,3 408,7 368,4 10,9 1 218,1 totalt
Lindex Finland6,221,57,3
Lindex utlandet51,1174,160,8
Lindex totalt57,3195,668,1
Hobby Hall Finland15,510,546,754,355,0-1,3168,5
Hobby Hall utlandet4,02,282,112,613,3-5,838,0
Hobby Hall totalt19,412,752,866,868,3-2,2206,5
Seppälä Finland8,57,97,331,633,0-4,3123,1
Seppälä utlandet4,43,334,017,112,832,851,6
Seppälä totalt13,011,315,248,745,96,1174,7
Fastigheter +0,10,1-12,10,30,3-8,10,8
övrigt
Finland totalt125,072,173,4388,5353,59,91 171,5
Utlandet totalt97,539,1149,3331,6129,4156,3496,8
Stockmann totalt222,5111,2100,1720,0482,949,11 668,3
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka