SKILJEDOMSTOLENS BESLUT OM HYRESKONTRAKTET FÖR STOCKMANNS SMOLENSKAJAVARUHUS I MOSKVA

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 5.5.2008 kl. 14.15

SKILJEDOMSTOLENS BESLUT OM HYRESKONTRAKTET FÖR STOCKMANNS SMOLENSKAJAVARUHUS I MOSKVA

Stockmanns varuhus i köpcentret Smolenski Passage i centrum av Moskva har verkat i hyrda lokaliteter sedan år 1998. Hyresvärdar är Mostroiekonombank och köpcentret Smolenski Passage. Stockmann har enligt en option i hyresavtalen rätt att fortsätta som hyresgäst i lokalerna fram till år 2018. I enlighet med avtalen meddelade Stockmann hyresvärdarna år 2006 att bolaget kommer att utnyttja sin optionsrätt. Hyresvärdarna förnekade att optionsrätten existerar och Stockmann har i enlighet med avtalet fört ärendet till Moskvas internationella skiljedomstol (ICAC) för ett beslut.

Hyresavtalet med köpcentret Smolenski Passage innefattar ungefär 90 procent av varuhusets lokaliteter. Skiljedomstolen har bekräftat att Stockmann har rätt att förlänga hyresavtalet med tio år enligt gällande nuvarande villkor. Skiljedomstolen har förpliktigat bolaget Smolenski Passage att i enlighet med dessa villkor tillsammans med Stockmann underteckna ett nytt hyreskontrakt som kan registeras i enlighet med rysk lag. Den nya hyrestiden är 1.5.2008-30.4.2018.

Skiljedomstolen konstaterade i sin andra sammansättning att avtalet som ingåtts med Mostroiekonombank, och som inbegriper den återstående andelen på tio procent av varuhusets lokaliteter, att Stockmann har rätt till ett nytt hyreskontrakt på tio år även enligt gällande nuvarande villkor. Avvikande från det andra beslutet hänvisas i detta beslut till stadganden i Rysslands skattelags 40 §. Enligt stadganden har Rysslands skattemyndighet i undantagsfall rätt att kräva en justering av hyran, ifall den väsentligt avviker från marknadshyrorna. En av skiljedomstolens tre skiljemän avgav avvikande åsikt, han anser att hyreskontraktet skall fortgå enligt nuvarande villkor utan hänvisningar till Rysslands skattelag. I ärendet gavs alltså två delvis olika beslut i en tvistefråga med lika materiellt innehåll.

För att skiljedomstolens beslut skall vara verkställbart måste ännu den allmänna underdomstolen i Moskva bekräfta skiljedomstolens beslut.

Stockmann tror att de nu utfärdade besluten möjliggör en fortsatt verksamhet för varuhuset i fastigheten i enlighet med de ursprungliga avtalen.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka