PUBLICERING AV BÖRSPROSPEKT FÖR AKTIER SOM TECKNAS MED STOCKMANNS STAMKUNDSOPTIONER FRÅN ÅR 2006

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 29.4.2008 kl. 15.45

PUBLICERING AV BÖRSPROSPEKT FÖR AKTIER SOM TECKNAS MED STOCKMANNS STAMKUNDSOPTIONER FRÅN ÅR 2006

Börsprospektet för aktier som 2.5.2008-31.5.2008 tecknas med Stockmanns stamkundsoptioner från år 2006 publiceras i dag tisdag 29.4.2008. Börsprospektet finns tillgängligt på finska på internet (www.stockmann.com) fr.o.m. 29.4.2008, på teckningsställena samt vid OMX Nordiska Börs Helsingfors Contact Center (Fabiansgatan 14, Helsingfors) senast fredag 2.5.2008. Prospektets svenskspråkiga översättning utkommer vecka 19.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka