FELAKTIG DATERING AV STOCKMANN MEALS-KÖTTBULLAR

STOCKMANN Oyj Abp Företagsmeddelande 22.4.2008

FELAKTIG DATERING AV STOCKMANN MEALS-KÖTTBULLAR

I pressen har berättats om ett fall där en kund upptäckte två prislappar ovanpå varandra på sin förpackning innehållande Stockmann Meals- köttbullar. Då kunden lösgjorde den översta prislappen, upptäcktes på den undre prislappen ett lägre försäljningspris samt ett senare sista användningsdatum än på den övre prislappen.

Det är fråga om en färdigmatprodukt, som efter Galna Dagar-kampanjen normalprissattes genom att klistra på en ny prislapp ovanpå den ursprungliga. Prissättningsapparaten flyttade samtidigt automatiskt sista användningsdatumet en dag senare.

En ändring av prislappen strider definitivt mot Stockmanns principer, interna regler och arbetsföreskrifter. Händelsens följelopp har fullständigt klarlagts. Direktiven preciseras och arbetsrutiner samt till detta hörande övervakning förbättras omedelbart så att dylika beklagliga händelser inte i fortsättningen är möjliga.

En god service och hög kvalitet på produkterna är hederssaker för Stockmann. Vi ber våra kunder om ursäkt för det skedda och ombesörjer att det är tryggt att göra sina livsmedelsinköp hos Stockmann.

STOCKMANN

Heikki Väänänen vice verkställande direktör med ansvar för varuhusgruppen

Tilläggsinformation: direktören för varuhusen i Finland och Baltikum, Maisa Romanainen, tel. 050 388 9686 kvalitetschef Markus Luhtala, tel. 050 388 9647

Tillbaka