PUBLICERING AV STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 15.4.2008 kl. 13.30

PUBLICERING AV STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2008

Stockmann Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2008 torsdagen 24.4.2008.

En press- och analytikerträff ordnas kl. 14.00 på World Trade Center i Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar delårsrapporten och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters utsikter.

Verkställande direktör Hannu Penttilä och ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä håller därutöver 24.4.2008 kl. 16.00 en telefonkonferens på engelska, där de presenterar delårsrapporten samt affärsenheternas utsikter. Deltagande i telefonkonferensen görs genom att ringa numret (09) 2312 6610. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen på adressen www.stockmann.com/group/en/releases_and_publications/conference_call (presentationen är tillgänglig fr.om. 24.4.2008 kl. 14.00).

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 22.4.2008 per e-post taina.vehvilainen@stockmann.com eller per telefon 050 3294 478.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka