STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 9.4.2008 kl. 11.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I MARS 2008

FRAMFLYTTNINGEN AV GALNA DAGAR-KAMPANJEN I FINLAND TILL APRIL SAMT EN TIDIG PÅSK PÅVERKADE FÖRSÄLJNINGEN NEGATIVT I MARS

Såsom tidigare offentliggjorts, inföll varuhusgruppens Galna Dagar-kampanj i april, vilket inverkade mycket negativt på Stockmannkoncernens marsförsäljning i Finland. Dessutom inföll påsken i mars till skillnad från april i fjol. Mars hade tre försäljningsdagar färre än året innan, vilket inverkade betydligt på försäljningssiffrorna. Med anledning av ovanstående kommer koncernens försäljning att öka märkbart i april.

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 6 procent till 161,2 miljoner euro. Tillväxten kom i sin helhet från konsolideringen av Lindex försäljning med Stockmannkoncernens siffror.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 27 procent. Försäljningen minskade med 39 procent i Finland och ökade med 14 procent i utlandet. Försäljningen var god i Ryssland och Lettland.

Seppäläs försäljning minskade med 13 procent. Försäljningen minskade med 25 procent i Finland och ökade med 19 procent i utlandet, huvudsakligen beroende på en stark utveckling i Ryssland. Även Lindex försäljning minskade på de huvudsakliga marknaderna. Försäljningen i mars 2007 var mycket stark för både Lindex och Seppälä, medan april 2007 var en svag månad.

Hobby Halls försäljning minskade med 24 procent, med 23 procent i Finland och med 32 procent i utlandet. Hobby Halls månatliga försäljningssiffror för januari-mars påverkas fortfarande av det nya verksamhetsstyrningssystemet som togs i bruk i april 2007. Som en följd av detta bokförs försäljningen senare än året innan.

Försäljningen i mars

mars januari-mars januari- december

förändföränd
20082007proc.20082007proc.2007
MeMe08/07MeMe08/07Me
Varuhusgruppen57,994,4-38,7186,0211,6-12,1871,8
Finland Varuhusgruppen 29,8 26,1 14,2 89,9 69,6 29,2 346,3 utlandet Varuhusgruppen 87,7 120,6 -27,2 275,9 281,2 -1,9 1 218,1 totalt
Lindex Finland5,10,015,60,07,3
Lindex utlandet42,60,0123,00,060,8
Lindex totalt47,60,0138,70,068,1
Hobby Hall Finland11,815,3-22,538,844,5-12,7168,5
Hobby Hall utlandet2,73,9-31,88,611,2-22,838,0
Hobby Hall totalt14,519,2-24,447,455,6-14,7206,5
Seppälä Finland6,99,2-25,223,125,1-8,0123,1
Seppälä utlandet4,43,719,012,69,532,451,6
Seppälä totalt11,312,9-12,635,734,63,1174,7
Fastigheter +0,10,1-15,70,20,2-6,70,8
övrigt
Finland totalt81,7119,0-31,3263,8281,4-6,31 171,5
Utlandet totalt79,533,8135,4234,190,3159,4496,8
Stockmann totalt161,2152,85,5497,9371,734,01 668,3
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka