STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I OKTOBE

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 5.11.2003 kl. 9.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I OKTOBER 2003

Stockmannkoncernens försäljning ökade i oktober med 10 procent och uppgick till 171,7 miljoner euro. Samtliga affärsgruppers försäljning ökade. Den bästa tillväxten uppnåddes av Seppälä, vars försäljning ökade med 14 procent. Seppäläs försäljning ökade klart såväl i hemlandet som utomlands, där man i september-oktober öppnade fyra butiker på ett nytt marknadsområde, i Riga i Lettland. Varuhusgruppens och bilgruppens försäljning ökade med 11 procent och Hobby Halls försäljning med 3 procent. Varuhusgruppens Galna Dagar-kampanj lyckades utomordentligt och uppnådde igen nya försäljningsrekord både i Finland och i Estland. Gruppens nionde fullskaliga varuhus öppnade i Riga den 17 oktober.

Försäljningen i oktober samt försäljningen från början av året

oktober januari-oktober januari- december

20032002Ind.20032002Ind.2002
MeMe 03/02MeMe03/02Me
Varuhusgruppen94,985,4111669,9638,5105811,1
Bilgruppen42,738,5111408,2334,0122398,9
Hobby Hall21,220,7103186,9187,6100237,1
Seppälä12,811,3114102,2104,198132,7
Fastigheter+övrigt0,10,00,71,32,5
Stockmann totalt171,7155,91101 367,91 265,51081 582,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka