STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I FEBRUARI 2008

Stockmannkoncernens försäljning var fortsättningsvis mycket stark i februari. Koncernens försäljning ökade med 58 procent och uppgick till 163 miljoner euro. Februari hade jämfört med fjolåret en extra försäljningsdag på samtliga marknader. Huvudorsakerna för den signifikanta försäljningsökningen är konsolideringen av Lindex försäljning till Stockmannkoncernens siffror, samt en stark försäljningsutveckling hos varuhusgruppen, Seppälä och Lindex.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 20 procent. Försäljningen ökade med 13 procent i Finland och med 43 procent i utlandet, var försäljningen i Ryssland, Estland och Lettland fortsättningsvis var mycket stark.

Seppäläs försäljning ökade med 17 procent, med 6 procent i Finland och med 48 procent i utlandet. Speciellt stark var försäljningen i Ryssland, uppbackad av nya enheter och god jämförbar tillväxt.

Lindex uppvisade en god försäljningsutveckling på samtliga marknader.

Hobby Halls försäljning minskade med 9 procent, med 8 procent i Finland och med 14 procent i utlandet. De månatliga jämförelsesiffrorna för januari-mars påverkas fortsättningsvis av det nya verksamhetsstyrningssystemet som togs i bruk i april 2007, vilket medför att försäljningen bokförs senare än året innan.

Försäljningen i februari

februari januari-februari januari- december

förändföränd
20082007proc.20082007proc.2007
MeMe08/07MeMe08/07Me
Varuhusgruppen64,657,412,6128,2117,29,3871,8
Finland Varuhusgruppen 27,5 19,2 43,1 60,0 43,4 38,2 346,3 utlandet Varuhusgruppen 92,1 76,6 20,3 188,2 160,6 17,1 1 218,1 totalt
Lindex Finland4,710,37,3
Lindex utlandet39,280,660,8
Lindex totalt43,991,068,1
Hobby Hall Finland12,914,0-8,027,029,2-7,6168,5
Hobby Hall utlandet3,03,5-14,45,97,2-17,938,0
Hobby Hall totalt15,817,5-9,332,936,4-9,6206,5
Seppälä Finland7,16,75,616,215,92,0123,1
Seppälä utlandet3,62,447,68,25,841,051,6
Seppälä totalt10,79,116,924,421,712,4174,7
Fastigheter +0,10,127,80,10,1-2,10,8
övrigt
Finland totalt89,378,114,3181,8162,411,91 171,5
Utlandet totalt73,325,1192,0154,856,5174,0496,8
Stockmann totalt162,6103,257,5336,6218,953,81 668,3
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka