TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 14.11.2003 kl. 10.00

TECKNING AV STOCKMANNAKTIER MED STÖD AV OPTIONSRÄTTER FRÅN ÅR 1997

Med stöd av Stockmanns optionsrätter från år 1997 har tecknats sammanlagt 71 750 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet om 2 euro per styck. Teckningarna föranledde att aktiekapitalet ökades med 143 500 euro. Aktiekapitalet är efter ökningen 103 178 590 euro och B-aktiernas totala antal är 26 850 402. De nya aktierna är införda i handelsregistret 14.11.2003, och de blir föremål för handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 17.11.2003.

På basen av de i Helsingfors Börs huvudlista noterade optionerna från år 1997 kan tecknas sammanlagt 1 260 000 nya B-aktier med det nominella värdet om 2 euro. På basen av de otecknade optionerna från år 1997 kan ännu, undantagsvis från aktieägarnas förtursrätt till teckning, sammanlagt tecknas 1 060 346 nya B-aktier. Bolagets aktiekapital kan som en följd av teckningarna ännu öka med högst 2 120 692 euro till högst 105 299 282 euro. Teckningspriset är 13,21 euro per aktie, och teckningstiden fortsätter till och med 31.1.2004.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka