STOCKMANNS ÅRSBERÄTTELSE 2007

Stockmanns årsberättelse har publicerats på finska, svenska och engelska. Årsberättelsen finns tillgänglig på bolagets internetsidor www.stockmann.com, varifrån en tryckt version även kan beställas.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmediastockmann 2007 swe.pdf


Tillbaka