STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUARI 2008

Stockmannkoncernens försäljning ökade i januari med 50 procent och uppgick till 174 miljoner euro. Huvudorsaken till den betydande försäljningstillväxten är konsolideringen av Lindex försäljning i Stockmannkoncernens siffror.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 14 procent. Försäljningen ökade med 6 procent i Finland och med 34 procent i utlandet. Det nya varuhuset som öppnades i februari 2007 i Moskva inverkade för sin del på försäljningsökningen i utlandet.

Seppäläs försäljning ökade med 9 procent. Försäljningen var på samma nivå som året innan i Finland och ökade med 36 procent i utlandet.

Hobby Halls försäljning minskade med 10 procent. Försäljningen minskade med 7 procent i Finland och med 21 procent i utlandet. Det nya verksamhetsstyrningssystemet som togs i bruk i april 2007 påverkar ännu Hobby Halls månatliga försäljningsjämförelse under januari-mars. Det nya verksamhetsstyrningssystemet föranleder att försäljningen bokförs senare än året innan.

Försäljningen i januari

januari januari-december föränd

20082007proc.2007
MeMe08/07Me
Varuhusgruppen Finland63,559,86,2871,8
Varuhusgruppen utlandet32,524,234,1346,3
Varuhusgruppen totalt96,084,114,31 218,1
Lindex Finland5,60,07,3
Lindex utlandet41,20,060,8
Lindex totalt46,80,068,1
Hobby Hall Finland14,115,2-7,2168,5
Hobby Hall utlandet3,03,8-21,338,0
Hobby Hall totalt17,119,0-10,0206,5
Seppälä Finland9,19,2-0,3123,1
Seppälä utlandet4,63,435,851,6
Seppälä totalt13,712,69,4174,7
Fastigheter + övrigt0,10,10,00,8
Finland totalt92,584,39,71 171,5
Utlandet totalt81,331,4158,9496,8
Stockmann totalt173,8115,750,21 668,3
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka