PUBLICERING AV STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2007

Stockmann Oyj Abp publicerar sin bokslutinformation för år 2007 torsdagen 7.2.2008.

En press- och analytikerträff ordnas kl. 14.00 på World Trade Center i Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors. Verkställande direktör Hannu Penttilä presenterar bokslutet och affärsenheternas direktörer berättar om sina enheters utsikter.

Verkställande direktör Hannu Penttilä håller därutöver 7.2.2008 kl. 16.15 en telefonkonferens på engelska, där han presenterar bokslutet samt affärsenheternas utsikter. Deltagande i telefonkonferensen görs genom att ringa numret (09) 2312 6610. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner bokslutspresentationen på adressen www.stockmann.com/group/en/releases_and_publications/conference_call (presentationen är tillgänglig fr.om. 7.2.2008 kl. 14.00).

Anmälan om deltagande i press- och analytikerträffen och/eller i telefonkonferensen ber vi göra senast 6.2.2008 per e-post raila.hokkanen@stockmann.com eller tel. (09) 121 3089.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka