LINDEX FÅR NY STYRELSE

Till följd av att Stockmann i enlighet med sitt offentliga uppköpserbjudande har förvärvat över 96 procent av aktierna i AB Lindex (publ), har Lindex extra bolagsstämma som hölls i Göteborg i dag den 14 december beslutat att välja Hannu Penttilä, Göran Bille, Pekka Vähähyyppä, Jukka Naulapää och Heikki Väänänen till nya medlemmar i Lindex styrelse i stället för medlemmarna Conny Karlsson, Christer Gardell, Lars Otterbeck, Bengt Larsson, Nora Förisdal Larssen, Emma Wiklund och Monika Elling som avgått, och utse Stockmanns verkställande direktör Hannu Penttilä till styrelseordförande. Övriga medlemmar av styrelsen är arbetstagarrepresentanterna Rigmor Lindbäck och Lillan Thorén med suppleanter Alice Eriksson och Rune Lindstrand.

Vid sitt möte som hölls omedelbart efter bolagsstämman beslöt styrelsen i Lindex att på Stockmanns begäran ansöka om avnotering av aktierna i Lindex.

Stockmann har inlett ett tvångsinlösenförfarande i enlighet med den svenska aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Lindex.

Lindex verkställande direktör Göran Bille har utnämnts till medlem av Stockmanns ledningsgrupp.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka