STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMBER 2007

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 9 procent i november och uppgick till 142 miljoner euro.

Den bästa procentuella tillväxten uppnåddes återigen av Seppälä, vars försäljning ökade med 18 procent. Seppäläs försäljning i Finland ökade med 7 procent och i utlandet med 55 procent. En stark jämförbar försäljningsökning på samtliga marknadsområden samt butiksnätets expansion speciellt i Ryssland bidrog till den starka försäljningstillväxten i utlandet.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 11 procent. Försäljningen i Finland ökade med 4 procent och i utlandet med 33 procent. Försäljningen i utlandet ökade kraftigt på samtliga marknadsområden, och dessutom stöddes tillväxten i Ryssland av det nya varuhuset som öppnades i Moskva i februari samt av Bestsellerkedjans expansion.

Hobby Halls försäljning var i november 7 procent lägre än i november i fjol. Försäljningen i Finland minskade med 8 procent och i utlandet med en procent. November är Hobby Halls försäljningsmässigt största månad, men på grund av det nya verksamhetsstyrningssystemet som togs i bruk på våren, skedde en ändring i bokföringspraxis vilket medför att en del av försäljningen bokförs senare än året innan och flyttas således till december.

Försäljningen i november

november januari-november januari- december

förändföränd
20072006 proc.20072006proc.2006
MeMe 07/06MeMe07/06Me
Varuhusgruppen74,171,24,1761,2727,04,7832,2
Finland Varuhusgruppen 31,2 23,4 33,0 303,6 252,3 20,3 286,9 utlandet Varuhusgruppen 105,3 94,6 11,3 1 064,8 979,3 8,7 1 119,0 totalt
Hobby Hall Finland18,119,6-7,8153,4155,7-1,5167,2
Hobby Hall utlandet4,04,1-1,335,330,914,232,6
Hobby Hall totalt22,123,7-6,7188,6186,51,1199,8
Seppälä Finland10,29,66,5107,3107,6-0,2123,5
Seppälä utlandet4,42,855,145,530,450,034,6
Seppälä totalt14,612,417,5152,9138,010,8158,1
Fastigheter +0,10,1 -21,40,70,8-9,90,9
övrigt
Finland totalt*102,5100,52,01 022,6991,13,21 123,7
Utlandet totalt39,530,330,5384,4313,622,6354,1
Stockmann totalt*142,0130,88,61 407,01 304,67,81 477,8
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006. Om Stockmann Autos försäljning i januari-februari 2006 presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

januari-november 2007 föränd proc.

Finland totalt-4,0
Stockmann totalt2,0

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka