STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMB

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 10.12.2003 kl. 15.30

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I NOVEMBER 2003

Stockmannkoncernens försäljning ökade i november med 1 procent och uppgick till 149,6 miljoner euro. Den bästa tillväxten uppnåddes av varuhusgruppen, vars försäljning ökade med 4 procent tack vare utlandsverksamhetens goda tillväxt. Det i oktober i Lettland öppnade Rigavaruhusets försäljning ökar varuhusgruppens försäljningssiffror. Seppäläs och bilgruppens försäljning var 1 procent mindre än året innan och Hobby Halls försäljning 3 procent mindre än året innan.

Efter den mycket goda försäljningsökningen i oktober följde en svag försäljning i november. Koncernens sammanlagda försäljningsökning för oktober-november uppgår trots detta till 5,5 procent. En varm och regnig novembermånad påverkade speciellt försäljningen av kläder negativt. Även den hela året fortsatta bilhandelns tillväxt avtog, då försäljningen av bytesbilar blev klart mindre än året innan.

Försäljningen i november samt försäljningen från början av året

november januari-november januari- december

20032002Ind.20032002Ind.2002
MeMe 03/02MeMe03/02Me
Varuhusgruppen73,370,5104743,2709,0105811,1
Bilgruppen35,135,699443,3369,6120398,9
Hobby Hall30,831,797217,7219,399237,1
Seppälä10,210,399112,4114,498132,7
Fastigheter+övrigt0,10,60,81,92,5
Stockmann totalt149,6148,71011 517,41 414,21071 582,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka