RESULTATINFORMATION 2004

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSANMÄLAN 12.12.2003 kl. 13.00

RESULTATINFORMATION 2004

Stockmanns bokslutskommunike för år 2003 publiceras 12.2.2004. Årsberättelsen utkommer vecka 11. Ett börsmeddelande om bolagsstämman ges 30.3.2004.

Delårsrapporten för de tre första månaderna år 2004 publiceras 27.4.2004. Delårsrapporten för de sex första månaderna publiceras 11.8.2004, och för nio månader 26.10.2004.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka